xdr -Edr سنگفور - Xdr-Edr Sangfor

با خرید لایسنس xdr و edr  شرکت Sangfor امنیت، سرعت و مقیاس پذیری برای یک مرکز داده قدرتمند فراهم کنید

شرکت ستاره امنیت تنها نماینده شرکت سنگفور در ایران

مدیریت ساده، راه حل یکپارچه

از مدیریت ساده xdrوedr لذت ببرید و آن را به مجموعه امنیتی یکپارچه سیسکو متصل کنید

بیشتر ببینید، سریعتر شناسایی کنید

از تهیدادت من استفاده کنید تا از آخرین تهدیدها - از باج افزار گرفته تابدافزار و موارد دیگر همیشه مطلع باشید.

بسیار مقیاس پذیر

در Clustering به شما امکان می دهد xdr و edr مستقل و انعطاف پذیری ایجاد کنید.

ویژگی های XDR-EDR سنگفور

برخی ازتصاویر مصحول xdr-edr سنگفور