پیاده سازی مرکز عملیات امنیت (SOC)

بامرکز عملیات امنیت:تشخیص بهتر پاسخ گویی سریع تر خود را افزایش دهید 

تعداد Soc موفق پیاده سازی شده​
+ 0
فرآیند دستورالعمل پیاده سازی شده​
+ 0
تعداد افراد اموزش داده شده
+ 0
درصد پروژه های موفق
0 %

مرکز عملیات امنیت یا SOC چیست؟

مرکز عملیات امنیت یا SOC، یک واحد مرکزی است که بررسی و پاسخ به حوادث امنیتی در یک سازمان را بر عهده دارد. وظایف اصلی آن شامل نظارت بر امنیت سیستم‌ها و شبکه‌ها، تشخیص تهدیدات، جلوگیری از حملات، تحلیل رویدادها و پاسخگویی به آنها می‌باشد. SOC با استفاده از ابزارها و فناوری‌های مختلف، به تشخیص تهدیدات امنیتی پرداخته و با انجام اقداماتی مانند تنظیم قوانین دیواره آتش، مسدود کردن آدرس‌های IP مشکوک و تحلیل عمیق رویدادها، سعی در کاهش آسیب و بازیابی سریع به حالت عادی دارد.

ساختار SOC

ساختار یک SOC معمولاً شامل افراد، تکنولوژی و فرایندها و در نهایت سرویس می باشد. با ترکیب مناسب این  چهار عنصر، ساختار SOC قادر است به طور موثر واقعه‌ها را تشخیص داده و به تهدیدات امنیتی پاسخ دهد و امنیت سازمان را حفظ کند

ما در هر مرحله به شما کمک خواهیم کرد

شرکت ستاره امنیت با تجربه و تخصص خود در حوزه امنیت، می‌تواند بهترین راهکارها و خدمات را در خصوص تست نفوذ سازمان شما ارائه کندبرای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق تماس با ما با ما در ارتباط باشید

شماره تماس :91011028-021