لایسنس سیسکو- Cisco License

باخرید لایسنس  و محصولات سیسکو  امنیت، سرعت و مقیاس پذیری به شبکه خود هدیه دهید 

مدیریت ساده، راه حل یکپارچه

از مدیریت ساده لایسنس لذت ببرید و آن را به اکانت اسمارت یکپارچه سیسکو متصل کنید

از قدرت انعطاف پذیری استفاده کنید

لایسنس cisco به شما کمک می کند تا همیشه دتجهیزات بروز باشد و کمترین خطر های امنیتی در کمین تجهیزات شما باشد

پنل مدیریت لایسنس سیسکو

با پنل ستاره امنیت همیشه لایسنس های خود را به صورت یکپارچه مدیریت و بروز کنید

لایسنس امنیت سیسکو

لایسنس ISE

 • تمامی قابلیت ها
 • Hybrid
 • Smart
 • Starsec Tools Update​

لایسنس firepower

 • تمامی قابلیت ها
 • Hybrid
 • Smart
 • Starsec Tools Update​

لایسنس AnyConnect

 • تمامی قابلیت ها
 • Hybrid
 • Smart
 • Starsec Tools Update​

لایسنس ESA

 • تمامی قابلیت ها
 • Hybrid
 • Smart
 • Starsec Tools Update​

لایسنس PLR سیسکو

لایسنس ISE

 • تمامی قابلیت ها
 • Hybrid
 • PLR
 • Starsec Tools Update​

لایسنس firepower

 • تمامی قابلیت ها
 • Hybrid
 • PLR
 • Starsec Tools Update​

لایسنس سوییچ

 • تمامی قابلیت ها
 • Hybrid
 • PLR
 • Starsec Tools Update​

لایسنس روتر

 • تمامی قابلیت ها
 • Hybrid
 • PLR
 • Starsec Tools Update​

لایسنس SLR سیسکو

لایسنس ISE

 • تمامی قابلیت ها
 • Hybrid
 • PLR
 • Starsec Tools Update​

لایسنس firepower

 • تمامی قابلیت ها
 • Hybrid
 • PLR
 • Starsec Tools Update​

لایسنس سوییچ

 • تمامی قابلیت ها
 • Hybrid
 • PLR
 • Starsec Tools Update​

لایسنس روتر

 • تمامی قابلیت ها
 • Hybrid
 • PLR
 • Starsec Tools Update​